Tulossa

Tulossa

m2

ASUINPINTA-ALA

13 479 m2

KOKONAISALA

2 190 000 €

MYYNTIHINTA

Karhusaari

KAUPUNGINOSA

13 479 m2

TONTIN PINTA-ALA

Rauhallisen sijainnin rakennuspaikka meren rannalla!

Fokka 3, 00890 Helsinki

Omakotitalotontti | Kiinteistöt Bergisholmen (91-442-19-1) + Skutholmsvatten (91-442-6-161 määräala)

Kuvaus

Oletteko etsineet rauhallisen ja yksityisyyden takaavan sijainnin rakennuspaikkaa meren ääreltä, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta? Jos näin, niin tämä Helsingin Karhusaaren kupeessa olevan Skutholmenin niemenkärkitontti, Bergisholmen, voisi olla etsimänne.

Tämä tila on maastoltaan erinomaisesti rakentamiseen soveltuvaa, korkeimmalta kohdalta suhteellisen tasaista kalliomaata. Aurinko paistaa korkeimmalle kohdalle läpi päivän, mutta vanhoilta männyiltä saa niin halutessa suojaa auringolta. Osa maastosta on kaunista kalliota, osa lehtomaista maapohjaa.

Pohjoisessa ja idässä tila rajoittuu mereen, etelässä virkistysalueeseen ja lännen puolella on reilusti matkaa seuraavaan naapuriin. Tilan kokonaispinta-ala on 1,3479 hehtaaria ja tälle saa rakentaa 600m2 päärakennuksen sekä 80m2 sivurakennuksen.

Tilan yhteydessä myydään myös määräala tilan itäpuolella sijaitsevasta Skutholmsvatten kiinteistöstä, minkä myötä tilaan tulee lukeutumaan oma vesialue sekä rantaa myös itään päin. Pohjoispuolella tila rajoittuu luonnonsuojelualueeseen, joka ulottuu pieneltä osin myös myytävän tilan ranta-alueelle.

Tilalla sijaitsee tällä hetkellä vanha mökki sivurakennuksineen sekä vanha liiteri. Nämä myydään purkukuntoisina, eli kaupan kohteena on vain tilan maapohja.
Karhusaarta asuinalueena tullaan kehittämään tulevaisuudessa ja suunnitelmia tästä on jo olemassa. Tämä tulee lisäämään myös tämän tilan arvoa alueen palveluiden ja infrastruktuurin kehittyessä.

Jos kiinnostuit ja haluat lisätietoa tilasta, ympäröivistä alueista tai alueen suunnitelmista, niin olethan yhteydessä mahdollisimman pian.

—–

Har du letat efter en byggtomt i ett lugnt och privat läge vid havet, cirka en halvtimmes bilfärd från Helsingfors centrum? I så fall kan denna udde på Skutholmen nära Björnsö i Helsingfors, Bergisholmen, vara det du letar efter.

Terrängen på denna tomt lämpar sig utmärkt för byggnation, relativt platt stenig mark på högsta punkten. Solen skiner på sin tomtens högsta punkt hela dagen, men de gamla tallarna ger skydd mot solen om så önskas. En del av terrängen är vackra bergsklippor, en del är en lundliknande terräng.

I norr och öster gränsar tomten till havet, i söder till ett rekreationsområde och på västra sidan är det ganska långt till nästa granne. Tomtens totala yta är 1,3479 hektar med en byggnadsrätt för en 600m2 stor huvudbyggnad och en 80m2 stor sidobyggnad.

I anslutning till tomten säljs även ett begränsat område från fastigheten Skutholmsvatten belägen på tomtens östra sida, vilket innebär att tomten får ett eget vattenområde och även egen strand i österläge. På norra sidan gränsar tomten mot ett naturreservat, som även i liten utsträckning sträcker sig till strandområdet vid tomten som nu är till salu.

På gården finns för närvarande en gammal stuga med uthus och en gammal lider. Dessa säljs som rivningsobjekt, d.v.s. försäljningsobjektet är endast marken (tomt utan byggnader).
Björnsö som bostadsområde kommer att utvecklas i framtiden och planer för detta finns redan. Detta kommer också att öka värdet på denna fastighet i takt med att områdets tjänster och infrastruktur utvecklas.

Om du är intresserad och vill ha mer information om fastigheten, närområdena eller planerna för området så hör av dig så snart som möjligt.

—–

Have you been looking for a building plot in a quiet and private location by the sea, about half an hour’s drive from the center of Helsinki? If so, this peninsula on Skutholmen near Björnsö in Helsinki, Bergisholmen, may be what you are looking for.

The terrain of this plot is excellent for construction, relatively flat rocky ground at the highest point. The sun shines on the plot’s highest point all day, but the old pines provide protection from the sun if desired. Part of the terrain is beautiful mountain cliffs, part is a grove-like terrain.

In the north and east the plot borders to the sea, in the south to a recreation area and on the west side it is quite far to the next neighbour. The plot’s total area is 1.3479 hectares with a building right for a 600m2 main building and an 80m2 side building.

In connection with the plot, a limited area from the property Skutholmsvatten located on the eastern side of the plot is also for sale, which means that the plot will have its own water area and its own beachfront to the east. On the north side, the plot borders to a nature reserve, which also extends to a small extent to the beach area of the plot which is now for sale.

On the property there is currently an old cottage with outbuildings and an old shed. These are sold as demolition items, i.e., the object of sale is only the land (plot without buildings).
Björnsö as a residential area will develop in the future and plans for this already exist. This will also increase the value of this property as the area’s services and infrastructure develop.

If you are interested and want more information about the property, the surrounding areas, or the plans for the area, please get in touch as soon as possible.

Lisätiedot ja esittelyt

Tea Käyhkö

Senior Broker, BA, MA, LKV
+358 50 370 1883
tea.kayhko@sothebysrealty.fi
OTA YHTEYTTÄ

Hintatiedot

Velaton myyntihinta

2 190 000 €    162,47 €/m2

Velkakiinnitykset

0

Kiinteistövero

0 €/v

Energialuokitus

Energiatodistus

Ei ole

Kiinteistötiedot

Kiinteistön tunnus

91-442-19-1

Kiinteistön tilannimi

Bergisholmen

Tontin pinta-ala

13 479 m2

Tontin omistus

Oma

Kaavoitustilanne

Asemakaava

Rakennusoikeus

600m2 päärakennus, 80m2 sivurakennus

Lisätiedot

Helsingissä on voimassa rakennusjärjestys vuodelta 2010, jota ollaan nyt tarkistamassa ja arviolta tarkastettu versio on tulossa voimaan vuonna 2023. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen saa välittäjältä.Helsingin Itäisen alueyksikön arkkitehdin mukaan Karhusaaren pohjoisosaan on tekeillä asemakaava, mutta se ei koske tätä aluetta, jossa on meneillään erilaisten skenaarioiden/vaihtoehtojen työstäminen. Karhusaaren osalta maankäyttö hieman vaihtelee eri skenaarioissa, mutta Skutholmen on kaikissa asumisen aluetta (eikä esim. tiiviin asumisen aluetta). Karhusaareen on tehty kaavarunko (2015), josta saa jonkinlaista suuntaa antavaa käsitystä tulevaisuuden skenaarioista, mutta suoraan tältä pohjalta kaavoitusta ei olla arkkitehdin mukaan tekemässä eteenpäin. Kaavarunkotyö löytyy karttapalvelusta otsikon Asemakaavat alta kohdasta Suunnitteluperiaatteet. Kaavarungossa esitetty kevyen liikenteen siltayhteys ko. kiinteistöltä pohjoiseen ei näytä tällä hetkellä kovin realistiselta, mutta sen mahdollisuutta ei ole myöskään täysin poissuljettu. Samoin esim. kaavarungossa esitetyn rakentamista mahdollisuuksia nykyisille VL-alueille tullaan varmasti tutkimaan tarkemmin. Lisätietoa kaavoitusasioista saa välittäjältä. Seuraava Skutholmenia koskeva asemakaava on alustavasti suunniteltu alkavan muutaman vuoden kuluttua, jolloin myös tämän kiinteistön kaavaratkaisua on mahdollista tarkastella uudelleen.Metsähallituksen kiinteistö tilan pohjoispuolella (91-442-6-592) kuuluu Kapellvikenin luonnonsuojelualueeseen, joka on perustettu luonnonsuojelualueeksi Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset perustuvat luonnonsuojelulain (1096/1996) 13-15 §. Käytännössä esim. kasvillisuuden vahingoittaminen, maaperän kaivaminen sekä uusien rakenteiden (tiet, rakennukset ym.) sijoittaminen on luonnonsuojelualueella kielletty. Siitä syystä myöskään esimerkiksi laituria tai rantaterassia ei MH:n kiinteistölle ole mahdollista toteuttaa. Valtaosalle Kapellviken luonnonsuojelualueesta on asetettu yleisten rauhoitussäädösten lisäksi liikkumisrajoitus 1.4.-15.7. väliselle ajalle (lintujen pesimäaika). Liikkumisrajoitus ei kuitenkaan ulotu luonnonsuojelualueen kaakkoisreunaan. Alueen rajoitusosa löytyy YmA 333/2021 liitteestä. Liikkumisrajoituksen ulkopuolisella alueella liikkuminen on jokamiehenoikeuksien nojalla sallittu vuoden ympäri. MH ei siis pysty periaatteessa kieltämään MH:n hallinnassa olevalle alueelle rantautumista tai alueella kulkemista. Tässäkin yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että vaikka liikkuminen on alueella mahdollista, aluetta koskevat silti LSL:ssa määritellyt rajoitukset liittyen esim. kasvillisuuden ja maaperän vahingoittamiseen. Esimerkiksi rannassa olevaa puuston raivaaminen tai puiden kaataminen on siellä kielletty myös esim. rantautumisen yhteydessä. Kaupankäynnin yhteydessä on hyvä käydä läpi Kapellvikenin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset tarkkaan välittäjän kanssa ja näiden läpikäymisestä tehdään erillinen kirjaus kauppakirjaan. Myös luonnonsuojelulain ote 13-15 § käydään läpi, jotta mahdollinen ostaja tiedostaa ranta-alueen luonteen. Karlvikin alue kuuluu perustetun Kapellvikenin luonnonsuojelualueen lisäksi Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueeseen (FI0100065). Natura-alueen rajaus on tässä tapauksessa hieman meidän aluettamme suurempi ja ulottuu myös kiinteistön 91-442-19-1 länsireunaan, joka on jo yksityisomistuksessa olevan kiinteistön puolella. Em. luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset eivät siten koske enää suoraan tätä aluetta. Natura-alueen vuoksi myös tuolle alueelle rakentaminen tulee varmasti edellyttämään vähintään Natura-ilmoituksen tekoa ennen hankkeen toteuttamista. Natura-ilmoituksen tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen puolelle. Lisätietoa luonnonsuojelualueesta, rajoituksista, määräyksistä ja laeista saa välittäjältä.

Rakennustiedot

Rakennusvuosi

0

Tilat/pinta-alat

Tontilla sijaitsee kolme rakennusta: mökki, sivurakennus sekä vanha lato. Nämä kaikki kolme myydään purkukuntoisina.

Muut tiedot

Vapautuu

Vapautuminen sopimuksen mukaan

Palvelut

K-Market östersundom 2,3km, Koulut: Sakarinmäen peruskoulu 2,6km, Päiväkoti 2,6km

Lisätiedot

Kohde myydään maapohjana ja kiinteistöllä olevat rakennukset purkukuntoisina. Kohteen myynnin yhteydessä myydään määräala tilan itäisellä puolella olevasta Skutholmsvatten nimisestä kiinteistöstä (91-442-6-161). Tämän alueen lohkominen tapahtuu lainhuudon hakemisen yhteydessä. Myytävän kohteen pohjoispuoleinen merialue ja osa rantakaistaleesta kuuluu luonnonsuojelualueeseen. Tämän alueen käytöstä ja rajoituksista on saatu erilliset ohjeet Metsähallitukselta. Karhusaaren kaavoitusta tullaan uusimaan tulevaisuudessa, jolloin myös myytävän kohteen kaavamääräykset rakennusoikeuksineen tullaan tarkastamaan uudestaan. On mahdollista, että rakennusoikeuden määrä tulee lisääntymään ko. tilalla huomattavasti.